Se fredningstider
& generelle mindstemål:

Fiskebestanden i Stilling- Solbjerg Sø er blevet undersøgt i perioden 7.-15. september 2006. Se hele notatet her.

Stiftet af kærlighed

Stilling-Solbjerg Sø's Venner er en forening, som er stiftet af kærlighed og interesse for søen. Ud over det årlige skattekort og lommeuld er der ikke ret meget, der kommer af sig selv, og således heller ikke en fin ren sø med muligheder for rekreativ ud-foldelse i form af lystfiskeri

Fanger fisk i søen

Om de fisk, der udsættes af foreningen, ved vi, at rigtig mange børn, unge og voksne med bopæl i nærheden af søen har stor fornøjelse af at fange. Der er mange kommunale strækninger langs søen, hvor alle må fiske, bare man overholder de bestemmelser, som nu engang er udstukket.

Venlig hilsen
Stilling-Solbjerg Sø's Venner

Få flere oplysninger om foreningen Søens Venner...Formand Jørgen Bruhn Jørgensen
mail: jbj(snabel-a)martin-hoeft.com
Fjern: (snabel-a) - og erstat det med @

eller meld dig ind her:


 

Websiden blev oprettet i maj 2005
Webmaster: Annie Malmgren

Sidst opdateret: 09.09.2016

Aktiviteter i 2015

Søens Venner har her i 2015 haft flere aktiviteter både i bestyrelsen og omkring Stilling Solbjerg Sø.

Bestyrelsen, som har fået to nye medlemmer, har benyttet muligheden for at rydde op på hjemmesiden - og har også prøvet at fintune logistikken for udsætninger af ål og ørred med uddelegering af ansvar til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, så det ikke vil føre til
så meget arbejde for det enkelte betyrelsesmedlem.

I 2015 har Søens Venner udsat 40.000 stk udsætningsål som blev udsat den 12. September fra 3 både- stillet til rådighed af bestyrelsen og frivillige hjælpere. Ålene blev udsat langs hele søens bredder og i alt deltog 3 fra bestyrelsen
og 3 hjælpere fra Solbjerg, som bidrog med fritid til udsætningen.

Vejret lagde ud med stille vind, som senere endte med byger men udsætningen forløb fint - dog var rart at komme hjem og få tørt tøj på.

I 2015 er der ikke sat ørred ud i søen grundet administrative årsager, men alligevel kom foreningen med i et spændende projekt i et af søens tilløb i Solbjergs omegn. I Solbjerg bor
biolog Torben Ankærø som er miljøkordinator for Danmarks sportsfiskerforbund og da han havde kendskab til et potentielt gydevand for ørreden i Stilling Solbjerg Sø havde han mulighed
for at få tildelt 700 stk halvårs ørredyngel til udsætning i bækken.

Inden man udsætter fisk i vandløbet, elfisker man for at se hvad der evt. er af fisk i forvejen -og derfor var det en stor overraskelse at der i forvejen var ørredyngel, med oprindelse fra de igennem
årene udsatte ørreder i søen. Derfor henvendte han sig til søens venner for at informere os om projektet. Det var selvfølgelig spændende nyt for foreningen at deltage i - så en regnfuld efterårsdag deltog 2 fra bestyrelsen og Torben Ankærø i
udsætningen af de 700 ørreder som var omkring 10 cm lange. Under udsætningen blev der også observeret ørred i bækken - så det er meget spændende, om vi kan optimere ørredbestanden
I søen. Det er også vigtigt for foreningens fortsatte udsætning af 1,5 års ørred, som vi forventer at forsætte med i 2016 - at DTU AQUA kan se potentialet i stadig at tildele os fisk(500) stk
I fremtiden, da betingelserne er blevet strammet op for udsætning af ørred i søer.

 

Har du hørt om:
Emma og ræven?

Hvis ikke, så læs om hende her

Har du ikke Adobe Reader, så hent den her.


Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program her:
Adgangforalle.dk Fjernbetjeningen er et gratis program, der gør det muligt at få en markér- og kopierbar tekst læst højt

.Fiskeresultater
& -indberetninger

Send dine billeder til:

postmaster@soensvenner.dk

Ferskvandsbiologerne, DTU, Silkeborg beder nu om dokumentation for hvor mange fisk og hvilke arter, der fanges i Stilling-Solbjerg Sø, for at vi kan få lov til at fortsætte vores arbejde med udsætning af fisk.

Vi vil gerne bede jer om at hjælpe os med indberetninger om dine fangster her fra siden til: postmaster@soensvenner.dk


Indberet blot:

Antal & art
og evt. dato.
- ellers kan foreningens arbejde måske ikke fortsætte!

På forhånd tak
Bestyrelsen
S
øens Venner


Trolde kan ikke tåle klangen af kirkeklokker, og trolden i Solbjerget lod derfor kirke og by gå under i en styrtsø, som siden blev liggende.

Her er en pjece, der fortæller om Stilling-Solbjerg Sø og giver svar på nogle af de
spørgsmål, som dukker op, når man besøger søen og dens omgivelser
:

.• Hvordan har søen det – er den meget forurenet?
• Hvor klart er vandet ?
• Vokser der planter i søen ?
• Hvilke fisk lever her og meget mere.

Så stor er søen:
Oplandsareal 50 km2
Søareal 366 ha
Søvolumen 29,4x106 m3
Gennemsnitsdybde 8,1 m
Max. dybde 18,7
Læs mere her: